Dịch vụ

Liệu pháp Hyaluronic - Oxygen JET - Điện di lạnh 75'

Mã dịch vụ: SM000021

Cung cấp độ ẩm tối đa - Khoá ẩm (Da tổn thường, da khô, mỏng, trẻ hoá)
950.000₫
Liệu pháp Hyaluronic - Oxygen JET - Điện di lạnh 75'
(Cung cấp độ ẩm tối đa - Khoá ẩm "Da tổn thường, da khô, mỏng, trẻ hoá")