Triệt lông

Triệt lông

Triệt lông vĩnh viễn là gì? Triệt lông là dùng ánh sáng Laser để làm gốc lông yếu dần rồi lông sẽ ngưng không mọc trong một khoảng thời gian dài nhất định.