Dịch vụ

Vai - Cổ - Gáy 75'

Mã dịch vụ: SM000014

Vai - Cổ - Gáy 75'
​​​​​​​(Xông hơi 15' - Đả thông 60')
750.000₫
Vai - Cổ - Gáy 75'
(Xông hơi 15' - Đả thông 60')