Dịch vụ

Sỏi Therapy Thải Độc 100'

Mã dịch vụ: SM000005

- Massage bấm nguyệt - Ủ thảo dược giải độc tố
- Thải độc cơ thể bẳng gừng, thảo dược
- Bấm nguyệt dãn cơ, Kết hợp đá nóng, gói thảo dược dầu dừa nguyên chất
- Thải độc lần 2 Ủ lá Dao đỏ toàn thân
- Thư giãn đầu, cổ vay gáy
550.000₫
- Massage bấm nguyệt - Ủ thảo dược giải độc tố
- Thải độc cơ thể bẳng gừng và thảo dược
- Bấm nguyệt dãn cơ - Kết hợp đá nóng, gói thảo dược dầu dừa nguyên chất
- Thải độc lần 2 Ủ lá Dao đỏ toàn thân
- Thư giãn đầu, cổ vay gáy
- Trà gứng và ăn nhẹ